Juridische verklaring

Welkom op de Wartner website (hierna genoemd: de Website).

De Website wordt beheerd door Chefaro Ireland Ltd, een bedrijf dat behoort tot de Omega Pharma Group (gezamenlijk aangeduid als ‘Omega Pharma’, ‘wij’ of ‘ons’).

Uw toestemming & wijzigingen aan de juridische verklaring

Door het bezoeken en gebruiken van de Website erkent u dat u de juridische verklaring hebt gelezen en goedgekeurd.

De Website, de inhoud ervan en deze juridische verklaring kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt en aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. Door het bezoeken en gebruiken van de Website na een dergelijke aanpassing of wijziging, bent u aan dergelijke aanpassing en/of wijziging gebonden. Lees deze juridische verklaring daarom regelmatig.

Beschikbaarheid van de website

Deze Website is ontworpen om te voldoen aan de Europese wet- en regelgeving en is bedoeld voor gebruik door inwoners van de Europese Unie. Bezoek van de Website kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen buiten de Europese Unie illegaal zijn. Als u deze Website buiten de Europese Unie bezoekt, dan doet u dat op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

Geen bron van medisch advies

Deze Website en de inhoud van deze Website worden in algemene vorm gepresenteerd en zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De Website en de inhoud ervan zijn niet bedoeld voor en worden niet aanbevolen ter vervanging van professioneel medische advies. Niets op deze Website is bedoeld voor medische diagnose of behandeling of om als zodanig gebruikt te worden. Raadpleeg altijd uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener over een medische aandoening of behandeling. Negeer nooit medisch advies en stel het zoeken ervan niet uit door iets wat u op deze Website heeft gelezen.

 Informatie over producten en diensten

De informatie die op de Website wordt verstrekt kan per land verschillen en mogelijk zijn niet alle producten of diensten in elk land beschikbaar. Verwijzing naar een product of dienst betekent niet dat een dergelijk product of dienst in uw land beschikbaar is of zal komen. De producten en diensten vermeld op deze Website kunnen  afhankelijk van het land aan verschillende wettelijke eisen onderworpen zijn. Niets op deze Website mag worden gezien als promotie of reclame voor een product of dienst die niet in het desbetreffende land is toegestaan.

Copyright en gebruik van informatie

De Website en de inhoud ervan zijn eigendom van of worden beheerd door Omega Pharma en zijn beschermd door auteursrecht. Het bezoeken van de Website en het downloaden van informatie, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen, audio en video voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan. U mag de Website of de inhoud ervan niet distribueren, wijzigen, verzenden, hergebruiken of herplaatsen. Omega Pharma garandeert niet dat uw gebruik van de informatie verkregen van de Website de rechten van derden niet schenden. Met uitzondering van beperkt toestemming tot gebruik zoals in deze paragraaf vermeld, is u geen andere vergunning of recht verleend betreffende de Website of de inhoud ervan.

Handelsmerken

De handelsmerken, dienstmerken, handelsbenamingen en uitingswijze in deze Website zijn beschermd door de nationale en internationale legalisatie. Er mag geen gebruik van worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Omega Pharma. Er wordt u geen licentie of recht toegekend of verleend op enige van deze handelsmerken, dienstmerken, handelsbenamingen en uitingswijze zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Omega Pharma.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Omega Pharma levert aanvaardbare inspanningen om erop toe te zien dat de informatie op deze Website accuraat en actueel is; niettemin dragen we geen enkele verantwoordelijkheid of bieden we geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de Website en van de inhoud ervan.

DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN TER BESCHIKKING GESTELD “ZOALS ZE ZIJN”. WARTNER EUROPE BIEDT GEEN GARANTIES OVER DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, TOEGANKELIJKHEID, NIET-SCHENDING OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. WARTNER EUROPE BEWEERT OF GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CODES DIE BESMETTELIJKE OF DESTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN KUNNEN HEBBEN.
OMEGA PHARMA OF ELKE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET OPSTELLEN OF BEHEREN VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN KUNNEN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR EVENTUELE DIRECTE OF ACCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, INDIRECTE OF BESTRAFFENDE SCHADE VOORTKOMENDE UIT DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN, ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN, VERTROUWEN OP OF ELKE FOUT OF VERZUIM IN DE WEBSITE EN/OF DE INHOUD ERVAN.
Doordat sommige rechtsgebieden de uitsluiting en/of beperking van bepaalde garanties en/of aansprakelijkheden niet toestaan, gelden deze uitsluitingen en/of beperkingen mogelijk niet voor u.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Elke claim met betrekking tot deze Website en de inhoud ervan wordt door de wetten van Ierland geregeld. Door deze Website te gebruiken, stemt u in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Ierland.

Links naar andere websites

Deze Website kan verwijzingen of links bevatten naar andere websites die niet door Omega Pharma worden gecontroleerd en waarop deze juridische verklaring niet van toepassing is. Deze verwijzingen en links zijn uitsluitend voor uw gemak opgenomen en Omega Pharma is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel als gevolg van deze andere websites of de verwijzingen of links daarnaar. Houd er rekening mee dat u alleen verantwoordelijk bent voor uw bezoek aan dergelijke andere websites.

Links naar de Website

Framing, deep-linking, spiegeling of heroverdracht van de Website of de inhoud ervan, evenals het citeren of gebruiken van de volledige of delen van de Website of de inhoud ervan in een website van een derde partij is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omega Pharma. Indien u geïnteresseerd bent om een link in te voegen naar onze Website, kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande adres.

Privacybeleid

Uw gebruik van deze Website is ook onderworpen aan ons Privacybeleid.

Contact

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over deze juridische verklaring.

Redactie

Chefaro Ireland Ltd
Famham Drive
Finglas, Dublin 11
Ierland

Hosting bedrijf

Omega Pharma NV
Venecoweg 26
B 9810 Nazareth
België