Wartner2 voor het verwijderen van wratten

Wat zijn wratten

Een veelvoorkomende huidinfectie

Wratten ontstaan door een infectie van de huid met het humaan papillomavirus. Het virus stimuleert de huidcellen zich sneller te delen. Hierdoor ontstaat een onschuldig knobbeltje op de huid. Wratten zijn erg  besmettelijk. Om verspreiding te voorkomen, is een snelle behandeling aan te bevelen.

  • Ongeveer een op de vijf gezinnen heeft de afgelopen twee jaar last van wratten gehad [1].
  • Wratten ontstaan vaak door een beschadigde huid, persoonlijke gevoeligheid en een verminderde weerstand.
  • Tien procent van de kinderen tussen de twee en twaalf jaar heeft wratten. Bij jongeren tussen de zestien en achttien jaar stijgt dit tot vijftien à twintig procent [2].

Gewone wratten en voetwratten zijn de twee meest voorkomende wratten

Gewone wratten komen meestal op de handen, knieën en ellebogen voor. Ze zijn te herkennen aan een ruw, bloemkoolachtig oppervlak.
Voetwratten zijn te vergelijken met gewone wratten, maar komen vooral op de voetzolen, hielen of tenen voor. Ze zijn vaak platter en worden soms door een eeltlaag bedekt.

[1] Consumentenonderzoek – U&A Sweden, Greece & UK (N=3.000)
[2] American Society of Dermatology, David A. Wrone M.D. and George T. Reizner M.D.